Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti

Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti

Delegáti mimoriadneho snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) na svojom rokovaní dňa 18. mája 2022 vyhlásili štrajkovú pohotovosť členských miest a obcí, a to od 19. mája 2022 do odvolania.

Mimoriadny snem ZMOS konštatuje: 

  • nástup ekonomickej krízy, ktorú zároveň nesprevádza systémová podpora územnej samosprávy, výrazne negatívne ovplyvňuje výkon miest a obcí, najmä plnenie ich zákonných povinností,  zabezpečovanie všestranného rozvoja územia a prihliadanie na oprávnené potreby obyvateľov,
  • pravidlá legislatívneho procesu sú ignorované či obchádzané, čo vedie k prijímaniu právnych predpisov bez prerokovania s predstaviteľmi miestnych samospráv a k degradácií miestnej územnej samosprávy  Slovenskej republiky,
  • presun kompetencií na mestá o obce sa uskutočňuje bez náležitého prechodného obdobia, bez analýzy ich vykonateľnosti či hospodárnosti, ekonomickej a finančnej analýzy čím dochádza k porušovaniu článku 71 Ústavy SR v plnom rozsahu,
  • v mestách a obciach sme zo strany vlády dlhodobo svedkami porušovania princípov a hodnôt Európskej charty miestnej samosprávy ako aj nevymožiteľnosti odporúčaní pre SR k jej dodržiavaniu zo strany Rady Európy. Uvedené potom narúša spoluprácu a hodnoty partnerstva, na ktorých má byť vzťah vlády a miestnej územnej samosprávy postavený,
  • konanie vlády a parlamentu ide na úkor existenčných potrieb miest, obcí a ich obyvateľov. Nie sú rešpektované postupy legislatívneho procesu a vo výstupoch dialógu medzi miestnou územnou samosprávou a orgánmi štátnej správy absentujú legislatívne riešenia v prospech efektívneho výkonu kompetencií miest a obcí,
  • mestá a obce si uvedomujú vážnosť súčasného stavu verejných financií a vyjadrujú skutočnú ochotu podieľať sa na riešeniach. Navrhované riešenia však nesmú byť na úkor miest a obcí, a najmä na úkor obyvateľov, ktorí v nich žijú. 

Dôvody štrajkovej pohotovosti a zásadné postoje z mimoriadneho snemu ZMOS sú podrobne vysvetlené v ozname ZMOS.

Ďalšie aktuality sú priebežne zverejňované na stránke www.zmos.sk.

Ku štrajku sa pripájajú i členovia Únie miest Slovenska.

Dátum vloženia: 13. 6. 2022 9:57
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 6. 2022 10:04
Autor:

ZAUJÍMAVOSTI