Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Rekonštrukcia cesty Humenné – Jasenov

V piatok 7.9.2012 bolo na Obecnom úrade v Jasenove odovzdanie a prevzatie staveniska stavby „ Rekonštrukcia cesty III/558012 Humenné – Jasenov“

Objednávateľ stavby je Prešovský samosprávny kraj, zhotoviteľ Inžinierske stavby,a.s. Košice.
Stavba pozostáva z 2 stavebných objektov :
SO D 101 – Cesta :  rieši rekonštrukciu krytu vozovky cesty od križovatky s ul.Košickou v meste Humenné  po križovatku s MK, resp. po koniec cintorína v celkovej dĺžke 1158 metrov. Vykoná sa výšková úprava poklopov šácht a vpustí, vybuduje sa nový kryt vozovky  hrúbky 50 mm o výmere 7359 m2. Jestvujúce krajnice sa vyčistia od nečistôt a nánosov blata a spevnia štrkodrvou. V celom úseku 1158 m  sa nastrieka v reflexnej úprave stredová čiara.
SO D 102 – Odvodnenie : rieši výškovú úpravu ľavostranných priekop a ich vydláždenia, v k.ú. Jasenov v dĺžke 476 m. Vymení sa priepust v dĺžke 11,7 m DN 400 mm k miestnej komunikácii. Prečistí sa jestvujúci priepust a prečistí sa celá odvodňovacia priekopa ku ihrisku. V k.ú. Jasenov sa prehĺbia a vydláždia priekopy.

Termín realizácie :  do 7.11.2012
Cena realizácie úseku :  113 868,95 Eur

V uvedenom úseku bude obmedzená doprava, prejazd bude možný v jednom jazdnom pruhu. Úsek bude doplnený dopravnými značkami.
Žiadame vás o trpezlivosť ,disciplínu a rešpektovanie dopravných značiek.

Dátum vloženia: 10. 9. 2012 9:23
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 6. 2020 9:24
Autor:

ZAUJÍMAVOSTI