Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Stretnutie na hrade

Stretnutie na hrade

V nedeľu 12.5.2013 sa konalo už tretie stretnutie občanov obcí Jasenov a Chlmec na Jasenovskom hrade.

Začiatok stretnutia bol stanovený na 14:00 hod. Pozvanie už druhýkrát prijala aj delegácia z družobnej gminy Stary Dzikow na čele s Leškom Krolom, kultúrnym riaditeľom a Juzekom Ozimekom, riaditeľom pre šport a telovýchovu. Poliaci prišli aj s hudobnou foklórnou skupinou a speváčkami, ktoré spestrili svojim vystúpením nedeľné popoludnie na Jasenovskom hrade.
Na úvod stretnutia zaznela slovenská hymna na počesť 8.mája – Dňa víťazstva boja nad  fašizmom. Nasledoval príhovor starostu obce Jasenov, ktorý vyzdvihol práce na hrade v minulom roku s pomocou dotácie MK SR. Na hrade pracovalo 12 ľudí cez zmluvu s úradom práce v Humennom. Taktiež starosta konštatoval, že v prácach na záchrane tejto kultúrnej pamiatky sa bude pokračovať aj v tomto roku cez dotáciu MK SR, pričom by malo pracovať 20 pracovníkov.
Nasledoval kultúrny program a pozvanie na občerstvenie v podobe guľášu pre všetkých návštevníkov hradu, ženy dostali k sviatku Dňa matiek malú sladkosť.
Stánok s občerstvením zabezpečovala TJ Jasenov. Združenie na záchranu Jasenovského hradu malo v réžii predaj „Jasenovských falošných grošov“, magnetiek a turistických známok.
Prvýkrát sa vyrazila séria tzv. Jasenovského falošného groša“, nakoľko na hrade sa razili falošné mince majstrom Mikulášom. Do obehu sa dostane 500 kusov týchto mincí, kde na jednej strane je erb obce Jasenov a na druhej strane je silueta hradu z roku 1908 s nápisom – Jasenovský falošný groš.
Akcia za účasti cca 300 ľudí vyšla aj vďaka počasiu, ktoré vydržalo počas celého poobedia.
Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a na úspešnom priebehu patrí poďakovanie.

ZAUJÍMAVOSTI