Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Svetový deň vody

Svetový deň vody

Svetový deň vody si každoročne pripomíname 22. marca už skoro tri desaťročia. Pri tejto príležitosti každoročne ponúkajú regionálne úrady verejného zdravotníctva poradenstvo a analýzu vody.

Ak máte záujem v rámci Svetového dňa vody o bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vody z individuálneho zdroja pitnej vody (studne) v ukazovateli dusičnany a dusitany, postupujte nasledovne:

  • voda – 0,2 až 0,5 l – musí byť odobratá do čistej plastovej fľaše od neochutenej minerálnej vody, v ktorej nebolo nič skladované
  • pred odobratím vzorky vodu dostatočne odpustite aspoň na dve – tri minúty, aby sa prepláchlo vodovodné potrubie a odpustila sa voda, ktorá sa nachádzala v potrubí
  • fľašu dôkladne prepláchnite odoberanou vodou, naplňte ju vzorkou a uzavrite
  • fľašu označte štítkom s údajmi o odbernom mieste – uveďte či ide o kopanú alebo vŕtanú studňu a uveďte adresu, na ktorej sa nachádza

 

RÚVZ Humenné

K osvetovým akciám Svetového dňa vody, bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26. novembra 1507/2, Humenné pre verejnosť dňa 22. marca 2023 (streda) v čase od 09,00 do 14,00 hod. zabezpečovať orientačné vyšetrenie vôd z individuálnych vodných zdrojov a bezplatné odborné poradenstvo.

Orientačné vyšetrenie vzorky vody bude zamerané na stanovenie obsahu dusičnanov a dusitanov pomocou testovacích prúžkov. Na analýzu postačuje 200 ml vzorky vody, ktorú je vhodné odobrať do čistej fľaše (sklo, umelá hmota). Vyšetrenie v uvedenom rozsahu – stanovenie dusičnanov a dusitanov, nepostačuje na vyhodnotenie vzorky vody ako pitnej vody.

V prípade záujmu o vyšetrenie ďalších ukazovateľov kvality vody je možné túto požiadavku riešiť formou platenej služby. Poradenstvo sa bude týkať oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, ďalej spôsobu využívania tejto vody v domácnosti, ochrany týchto zdrojov pred ich znečisťovaním a ďalších problémov súvisiacich s vodou.

Informácie o pitnej vode budú poskytované osobne alebo telefonicky na oddelení hygieny životného prostredia a zdravia (č. dv. 12, 11) alebo telefonicky č. tel. 057/ 775 5045.

Dotazník s názvom „Mám rád vodu“ bol vytvorený v rámci aktivít Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti so Svetovým dňom vody, ktorý si každoročne pripomíname 22. marca. Cieľom dotazníka je bližšie spoznať postoje obyvateľov Slovenska a získať informácie o tom, ako vnímajú kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov.

 

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Zber odpadu

zber odpadu