Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

V platnosti sú prísnejšie opatrenia na potlačenie pandémie koronavírusu

obec

Vláda prijala nové opatrenia, ktoré majú počas nasledujúcich troch týždňov znížiť mobilitu, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť importu nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovať nárast hospitalizácií. Ak do 21. marca nepríde žiadaný efekt, má sa pripraviť zavedenie tvrdého lockdownu.


Od stredy sa menia podmienky zákazu vychádzania. Od 20:00 do 1:00 hod. budú pravidlá prísnejšie. V uvedenom čase budú zakázané akékoľvek nákupy či využívanie služieb. Tí, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu, budú potrebovať potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Od 1.00 h do 5.00 h zákaz vychádzania neplatí. 

Bez časového obmedzenia i bez testu naďalej platí výnimka na cestu do zdravotníckeho zariadenia z dôvodu neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti. Rovnako aj na cestu s cieľom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného alebo za lekárenskou starostlivosťou. Povoľuje sa tiež prechádzka so psom či mačkou do vzdialenosti jedného kilometra od bydliska.

Prehľad zmien od 3.3.

 

Platia aj výnimky

Obmedzenia neplatia ani pri starostlivosti o hospodárske zvieratá či na cestu za veterinárnou starostlivosťou. Stanovuje sa tiež výnimka na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní.

Vycestovať možno aj do zahraničia, v tomto prípade však treba negatívny test.

V čiernych (okr. Humenné) a bordových okresoch platí test sedem, v červených 14 a v ružových 21 dní. Zamestnanci škôl a školských zariadení potrebujú najviac sedemdňový test i potvrdenie od zamestnávateľa, ich práca je obmedzená od 5.00 do 20.00 h.

Pobyty v prírode

Na zdravotnú prechádzku môžu ísť osoby staršie ako 65 rokov, zdravotne ťažko postihnutí, ktorí sa pohybujú pomocou vozíka, a osoby so stredným alebo ťažkým mentálnym postihnutím alebo závažnou poruchou autistického spektra. Nepotrebujú negatívny test, no čas sa obmedzuje od 5.00 do 20.00 h.

Pobyt v prírode a individuálny šport je možný v rámci okresu bez obmedzenia času. V prípade hlavného mesta sa za okres považuje územie celého Bratislavského samosprávneho kraja, Košice sú brané ako jeden okres. V IV. stupni varovania, teda v čiernych okresoch, sa vyžaduje aj negatívny výsledok testu.

Žiaci majú od 5.00 do 20.00 h výnimku na cestu do školy. Jeden rodič alebo zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti so žiakom materskej školy, prvého stupňa základnej školy alebo žiakom špeciálnej školy však naďalej potrebuje negatívny test.

Otestovať sa musia dať aj starší žiaci a študenti s prezenčnou výučbou. Test potrebuje aj osoba, ktorá žiaka sprevádza do školy. Do školy môžu s negatívnym testom chodiť študenti niektorých ročníkov vysokoškolských medicínskych programov.

Pri výnimkách podmienených testom je potrebný negatívny antigénový alebo PCR test na ochorenie COVID-19. Alternatívou je doklad o prekonaní tohto ochorenia nie starší ako tri mesiace.

Test nepotrebujú ani ľudia zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny, ak od očkovania uplynulo aspoň 14 dní. Výnimku majú aj osoby, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

 

Kam sa dostanete bez testu od 5:00 do 20:00 hod?

 • Na nákup potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov a pomôcok. Povolená je aj cesta do drogérie, do obchodu s potrebami pre zvieratá. Test nie je potrebný ani pri ceste na zabezpečenie starostlivosti o deti, pri ceste na zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá. Na benzínovú stanicu
 • Obchody, pumpy, lekárne či drogérie treba navštíviť čo najbližšie od miesta bydliska.
 • Aktuálny test nie je potrebný na cestu do zdravotníckeho zariadenia, ak ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ale aj plánovanú zdravotnú starostlivosť, či preventívnu prehliadku. Test nepotrebuje ani sprevádzajúca o­soba.
 • Test nie je potrebný ani pri ceste na testovanie – no musí byť vykonané od 5. do 20. hodiny.
 • Výnimku má aj cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst.
 • Rovnako aj cesta, keď ide o starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného.
 • Na vychádzku so psom alebo mačkou možno ísť najviac do vzdialenosti 1 000 metrov od bydliska. Test nie je potrebný ani pri návšteve veterinára.
 • Pobyt v prírode je bez testu dovolený len v rámci okresu, ak je okres zaradený do I., II. alebo III. stupňa varovania. V čiernych okresoch (okr. Humenné) je na vychádzku v prírode potrebný test. V čiernych okresoch majú výnimku len deti do 15 rokov a seniori nad 65 rokov.
 • Test ďalej nie je potrebný na cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov.
 • Netreba ho ani na cestu za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť. Platí to aj pri ceste rodiča alebo inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa, ktorá je realizovaná v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov.
 • Test netreba ani pri zdravotnej vychádzke osôb starších ako 65 rokov, zdravotne ťažko postihnutých, ktorí sa pohybujú pomocou vozíčka, alebo osôb, u ktorých bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, osôb dispenzarizovaných so závažnou poruchou autistického spektra. Od domova sa môžu vzdialiť maximálne do 1 000 metrov. Na vychádzku s nimi môže ísť člen spoločnej domácnosti.
 • V prípade dostavenia sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní tiež nie je potrebný test.
 • Rovnako nie je potrebný aj pri ceste na súdne pojednávanie.
 • Rodič môže s dieťaťom do šiestich rokov absolvovať vychádzku do vzdialenosti 1 000 metrov od bydliska bez testu.

Kam sa od 5:00 do 20:00 dostanete len s testom?

 • Negatívny test nie starší ako sedem dní bude potrebovať každý, kto sa vyberie do čistiarne odevov, do trafiky po noviny a tlačoviny, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, autoservisu, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní).
 • Test je potrebný aj na cestu do služby technickej a emisnej kontroly áut, do záhradkárstva, opravovne obuvi, či servisu telekomunikačnej techniky.
 • Nie starší ako sedemdňový test bude potrebný aj na hromadných podujatiach, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva.
 • Sedemdňový test je ďalej potrebný pri ceste na výdajné miesto internetových obchodov (e-shopov), na výdajné miesto iných obchodov.
 • V čiernych okresoch s najvyšším stupňom varovania je potrebný najviac sedemdňový test aj pri vychádzkach do prírody. Výnimku majú deti do 15. roku a seniori od 65 rokov.
 • Na odprevádzanie detí do materskej školy (deti od troch rokov), žiakov prvého stupňa do školy, deti do špeciálnych škôl alebo školských zariadení, je potrebný najviac sedemdňový test.
 • Žiaci a študenti od druhého stupňa základných škôl sa môžu vrátiť do lavíc. No potrebujú negatívny test nie starší ako sedem dní. Rovnaký test potrebuje aj jeden z rodičov alebo zákonných zástupcov, s ktorými dieťa žije v spoločnej domácnosti.
 • Kto musí ísť na orgán verejnej moci, potrebuje najviac sedemdňový test.
 • Študenti 4., 5. a 6. ročníka doktorského študijného progamu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študenti 2. a 3. ročníkov bakalárskeho študijného programu v odbore ošetrovateľstvo, študenti 2 a 3. ročníka bakalárskeho programu v odbore pôrodná asistencia, študenti 3. ročníka bakalárskeho programu v odbore urgentná zdravotná starostlivosť môžu chodiť do školy či na prax – ale iba so sedemdňovým testom.

Aktuálne platné epidemiologické opatrenia nájdete na našom webe v časti Koronavírus - aktuálne opatrenia hlavného hygienika

Dátum vloženia: 3. 3. 2021 8:55
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 3. 2021 9:21
Autor:

ZAUJÍMAVOSTI