Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Založenie „Združenia na záchranu Jasenovského hradu“

ZNZJH

Dňa 11.8.2011 sa v Jasenove konala ustanovujúca schôdza „Združenia na záchranu Jasenovského hradu (ZnZJH).

Založenie združenia inicioval starosta obce Jasenov. Členstvo v združení na schôdzi potvrdilo 43 prítomných.
Boli schválené „Stanovy“ združenia a zvolená správna rada v zložení
- Predseda : Bc. Miroslav Šulák
- Podpredseda : Ing. Ján Katkovčin
- Úsek pre spoluprácu s inými združeniami : Horymír Krokker
- Úsek ekonomický : Ing. Miloš Katkovčin
- Úsek pre históriu a výskum : MvDr. Peter Gajdoš
- Úsek pre stavebníctvo : Milan Hrin
a výkonný riaditeľ ZnZJH (štatutár) : Ing. Alexander Daňo
Na schôdzi boli odprezentované aj poznatky z návštevy hradu Brekov a Šariš spolu s fotodokumentáciou. Združenie má za cieľ uchádzať sa o granty a dotácie na záchranu tejto kultúrnej pamiatky.
V najbližšom období ZnZJH spracuje plán aktivít na rok 2011 a 2012 v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom a taktiež sa spracuje potrebný materiál čo sa týka podania žiadosti o dotáciu na rok 2012 v programe Ministerstva kultúry SR – Obnovme si svoj dom, podprogram : Obnova kultúrnych pamiatok.

ZNZJH
 

zlava: Ing.Alexander Dano, výkonný riaditel, Bc.Miroslav Sulák, predseda zdruzenia a Ing.Ján Katkovcin, starosta obce a podpredseda zdruzenia

ZAUJÍMAVOSTI