Menu
Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Separovanie odpadu

Odvoz a spracovanie odpadu v obci Jasenov realizuje spoločnosť KOSIT a.s.

 

naturpack

Separované zložky odpadu

SKLO

Sklo tvorí 10% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu, čo predstavuje približne 480 kg na jedného obyvateľa za rok. Je to materiál, ktorý môžeme vďaka jeho vlastnostiam recyklovať takmer donekonečna. Vďaka jeho recyklácii sa šetrí množstvo energie, a tým aj primárne suroviny (napr. povrchovo ťažené sklárske piesky). Horšie to je však s časom jeho rozkladu. Trvá až 4000  kým sa sklo v prírode rozloží. Nemôžeme zabúdať, že zálohované fľaše nepatria do triedeného zberu, ale odovzdajte ho priamo v predajni. Vratné, opakovane používané obaly nápojov sa vracajú späť k výrobcom nápojov a opätovne plnia v priemere 20–50 krát.

✔️  Do zelených nádob na odpad patria: fľaše od nápojov, poháre, sklenené nádoby, obaly z potravín, zaváranín, tabuľové sklo.
  Nepatria sem: porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla. Ďalej sú to uzávery z fliaš, zrkadla, žiarivky, žiarovky, plexisklo a teplomery.  Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.


PAPIER

Papier tvorí približne 14 % hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu z domácností. Papier sa recykluje veľmi dobre, no narozdiel od skla sa v nezmenenej podobe sa nedá recyklovať donekonečna – vlákna celulózy sa pri opakovanom recyklovaní skracujú, aj tak však môžeme papier recyklovať 5–8 krát. Recykláciou papiera sa znižuje znečistenie ovzdušia o 75 %, vody o 35 % Pri recyklácií 1 tony zberového papiera sa na výrobe ušetrí 500–600 kWh elektrickej energie a zachráni približne 17 stromov.

✔️ Medzi separovateľný papier patrí: noviny, časopisy, letáky, kancelársky papier, knihy bez tvrdých obalov, katalógy, kartón a lepenka. 
  Nepatria sem: väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán. Obaly od sladkých a slaných potravín a VKM (viacvrstvové kombinované obaly).


PLASTY, KOV, VKM

Pri trojkombinácii triedenia sa všetky tri spomínané druhy materiálov triedia do žltej nádoby, primárne určenej na zber plastov. Plasty tvoria približne 7% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu, čo predstavuje približne 280 kg na jedného obyvateľa za rok. To znamená, že plasty majú pri veľkom objeme relatívne nízku hmotnosť. Plasty je možné recyklovať obmedzene, v prírode sú však takmer nezničiteľné – sú ľahké, odolné, pružné a odolávajú vode, slnku a mechanickému poškodeniu. Z PET fliaš nie je nutné odstraňovať etikety a uzávery – tieto sa po rozdrvení oddelia v priemyselnej práčke plastov. Dôležitejšie je, aby sme čo najviac zmenšili objem plastov, napr. stlačením/zošľapnutím PET fliaš.

Spolu s plastmi sa do jednej zbernej nádoby triedi aj kov a viacvrstvové kombinové materiály. V závislosti od spracovateľa sa kovy triedia na jednotlivé druhy (napr. meď, hliník) a následne sa rôznymi metódami (najčastejšie lisovaním) spracovávajú a využívajú ako druhotná surovina pri výrobe.

Nápojový kartón (tetrapak, kompozitný obal alebo viacvrstvový kombinovaný materiál)  je obal určený na trvanlivé potraviny a je zložený z niekoľkých vrstiev.
Každá vrstva nápojového kartónu má svoju funkciu:
> 70 až 80 % kartón
> 20 až 25 % polyetylén – nepriepustný pre vodu i mikroorganizmy
> 5 % hliník – chráni nápoje a potraviny pred svetlom, kyslíkom a baktériami

✔️  Do žltých nádob na odpad patria: zošliapnuté plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obalov od aviváži, šampónov, čistiacich prostriedkov, obalové fólie, kovové obaly od potravín , plechovky, tetrapacky
  Nepatria sem: mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, napr. motorových olejov, farieb. Znečistené plasty, obaly od sladkostí, celofán, sáčky, guma, molitan, hygienické potreby, autoplasty, polystyrén.


Biologicky rozložitelný odpad

Bioodpad tvorí 40 - 45% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu. Najefektívnejšou metódou zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu je kompostovanie, ktorého výsledkom je kvalitné prírodné hnojivo. Jasenovské domácnosti v roku 2020 obdržali kompostéry, ktoré im pomáhajú v domácom kompostovaní. Biologicky rozložiteľný odpad je druh odpadu, ktorý sa rozloží v prírode bez negatívnych dopadov na životné prostredie. Biologicky rozložiteľný odpad vyprodukovaný ľudskou činnosťou, ktorý sa ukladá na skládky odpadov spolu s s komunálnym odpadom negatívne vplýva na skládkované zložky, a teda na životné prostredie. 

 

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
1
12 13 14
1
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1
1 2 3 4

Zber odpadu

zber odpadu