Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Aktuálne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19

korona

Prinášame vám aktuálne platné obmedzenia a opatrenia prijaté v súvislosti druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19.

Zmeny platné od 12. októbra 2020:
 

ŠKOLY

 • stredné školy prechádzajú od 12.10.2020 na dištančné vzdelávanie až do odvolania
 • materské a základné školy, ako aj prvé štyri ročníky osemročných gymnázií budú fungovať
 • fungovanie telocviční v školách, skupinových výučieb umeleckých škôl či centier voľného času sa dočasne ruší
 • rovnako sa ruší organizácia lyžiarskych, plaveckých kurzov, exkurzií či iných výletov a aktivít mimo škôl.
 • viac informácií: https://www.minedu.sk/

Od 13. októbra 2020 platí zákaz zhromaždovania
S účinnosťou od 13. októbra 2020 v rámci vyhláseného núdzového stavu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu Vláda SR zakazuje uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti. Platí do odvolania.

 

Zmeny platné od 15. októbra 2020:

 

RÚŠKA

 • budú povinné v intraviláne obce a mesta
 • budú povinné aj pre aj pre deti na prvom stupni základných škôl
 • v materských školách bude ich nosenie dôrazne odporúčané
 • výnimku z nosenia rúšok majú:
  • deti do 6 rokov. Pre deti od 3 do 6 rokov platí dôrazné odporúčanie pohybovať sa na verejnosti (v exteriéri, interiéri a v prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy) s prekrytím horných dýchacích ciest
  • ľudia v exteriéroch mimo zastavaného územia obce (extraviláne), pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov
  •  ľudia so závažnými poruchami autistického spektra
  • žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutí
  • pri výkone športu
  • fotografované osoby na čas nevyhnutný na fotografovanie
  • nevesta a ženích pri sobáš
  • umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu
  • tlmočníci do posunkovej reči pri výkone povolania
  • zamestnanci, ktorí sa na pracovisku v interiéri nachádzajú sami

 

HROMADNÉ PODUJATIA

 • zakázané budú všetky hromadné podujatia 
 • krsty, svadby a pohreby sa budú môcť konať, povolené sú len obrady, nie oslavy či kary. Pri týchto podujatiach bude platiť pravidlo jeden človek na 15 metrov štvorcových v prípade, že sa tieto obrady konajú v interiéri. V exteriéri budú platiť 2-metrové odstupy, pričom počet účastníkov nebude obmedzený
 • výnimku majú podujania:
  • výnimka bude platiť pre zápasy profesionálnych líg (futbal, hokej, volejbal, basketbal, hádzaná – 1.liga).Tieto podujatia sa však budú konať bez obecenstva za dodržania podmienok, ktoré Úrad verejného zdravotníctva SR zverejní na svojom webovom sídle
  • pre zhromaždenia zvolané na základe zákona - zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, ako aj ďalšie zasadnutia, schôdze a iné podujatia ako aj na voľby za dodržania stanovených podmienok
  • hromadné podujatia, na ktorých všetci účastníci budú mať v čase začiatku podujatia negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 nie starší ako 12 hodín. Takéto hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pre jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Pri splnení týchto podmienok je na tomto podujatí možné podávať jedlá a nápoje

 

 

PREVÁDZKY

 • počet zákazníkov v prevádzkach bude obmedzený na 1 osobu na 15 štvorcových metrov
 • obchodných centrách sa zvažuje možnosť merania teploty pri vstupe
 • prevádzky verejného stravovania (reštaurácie, pohostinstvá, kaviarne a podobne) budú môcť podávať nápoje a jedlo len v exteriéri (terasy) alebo si ich zobrať zabalené domov. Reštaurácie a bary budú otvorené do 22:00, tak ako to bolo v platnosti dodnes.
 • otváracie hodiny prevádzok verejného stravovania ostávajú obmedzené podľa súčasných pravidiel
 • seniori budú mať vyhradené hodiny pre nákup v potravinách a drogériách od 9:00 do 11:00, nakupovať budú môcť aj mimo tohto času, odporúča sa im využiť prednostné hodiny
 • uzatvoria sa prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení, kúpalísk, plavární, sáun, akvaparkov, fitness a wellness centier.
   

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE PODOZRENIA NA COVID-19

V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka, odporúčame postupovať nasledovne:

 • výlučne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné stredisko a informovať ich o svojom zdravotnom stave
 • nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z dôvodu možného šírenia nákazy,
 • následne po konzultácii s lekárom, postupujte podľa telefonických pokynov

KONTAKTY PRE VEREJNOSŤ o COVID-19: 
Odborníci sú Vám k dispozícii. Zriadili sme infolinky, ktoré sú k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod. K dispozícii je aj mailový kontakt.

 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682, koronapodnety@uvzsr.sk
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom – 

  0908 440 174, hn.htc@uvzsr.sk

 • RÚVZ so sídlom v Prešove – 0911 908 823
 • RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580
 • RÚVZ so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
 • RÚVZ so sídlom v Nitre – 0948 495 915
 • RÚVZ so sídlom v Trnave - 0905 903 05
 • RÚVZ so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
 • RÚVZ so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
 • RÚVZ so sídlom v Žiline – 0905 342 81
 • RÚVZ so sídlom v Bardejove - 0917 121 946
 • RÚVZ so sídlom v Poprade - 0911 635 260, 0903 905 080
 • RÚVZ so sídlom v Michalovciach - 0948 518 954 

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Zber odpadu

zber odpadu