Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Október, mesiac úcty k starším

Október, mesiac úcty k starším

V nedeľu, 16.10.2011 o 15:00 hod. sa do Kultúrneho domu na pozvanie starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva zišlo do 150 občanov – dôchodcov. Po krátkom oboznámení s programom nedeľného popoludnia z príležitosti mesiaca úcty k starším od riaditeľky MŠ p. Mgr.Danky Kačurovej, sa úvodu kultúrnej vložky ujali deti materskej školy v pôsobivom programe. Nasledoval tanečný vstup folklórneho súboru Kalina z Humenného, ktorý určite potešil staršiu generáciu. Potom starosta obce Ing.Ján Katkovčin predniesol slávnostný príhovor, ktorý si môžete prečítať po kliknutí na tento článok.

Ďalší vstup Kaliny a prípítok starostu obce ukončil oficiálnu časť, nevynímajúc odovzdávanie darčekov pre všetkých zúčastnených. Jednota dôchodcov pripravila pre svojich jubilantov tiež malé prekvapenie. Bohatá kapustnica, obrovská „krepľa“ a zákusky boli ďalším darčekom pre pozvaných. Nasledovala „spomienková“ spoločenská debata, ktorá vyústila aj do spevu a dobrej nálady. Za dôkladnú prípravu podujatia patrí poďakovanie pani kuchárke MŠ M.Bendíkovej, pracovníčkam obecného úradu a učiteľkám materskej školy, za usporiadateľskú pomoc zást.starostu Ing. Struňákovi a poslankyni OcZ Ing. Sukeľovej.

Vážené dámy, vážení páni.
Všetkých Vás srdečne vítam tu v sále kultúrneho domu našej obce.
Som rád, že ste prijali pozvanie stretnúť sa spoločne v mesiaci, ktorý je tradične nazývaný ako mesiac úcty k starším.
Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá je ako krásna paleta. Stromy ohromujú pestrými farbami. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života. Tvaroval a formoval ho majster život svojimi skúškami, radosťami, ale aj starosťami.
Jeden múdry človek vyslovil nasledovné slová :
„Celý život čakáme na výnimočného človeka namiesto toho, aby sme obyčajných ľudí zmenili na výnimočných...“
Každý z Vás je niečím výnimočný. Máte za sebou odpracované roky na rôznych pozíciách, kde ste zanechali kus svojho Života, kde ste mnohí zanechali aj svoje zdravie. Ste výnimoční aj v kruhu svojich rodín, kde je potrebné neustále v dnešnej dobe formovať mladšiu generáciu, ktorá potrebuje vidieť to, čo mnohí z Vás pre spoločnosť a pre obec robia, čo nám dávate, že ste pre nás užitoční a potrební. Ste zdrojom múdrosti, skúseností, ste koreňmi našich rodín, ste našou súčasťou...

Počas roka sme zorganizovali v obci rôzne spoločensko – kultúrne, športové aj duchovné akcie, či už to bolo stretnutie v máji na hrade s občanmi obce Chlmec, potom súťaž vo varení guľášu s príležitosti Dňa detí a dňa otcov, v športe Memoriál Dušana Kurilu a Jána Lupča, Folklórny festival na ihrisku a tiež už tradičné stretnutie pri Kríži na Starianskom vrchu... Podľa svojich možností ste aj Vy boli súčasťou týchto podujatí, ktoré sa robia predovšetkým preto, aby sme sa spoločne stretli, porozprávali a niekedy aj pospomínali... Nie vždy Vám vek dovolí zúčastniť sa všetkých podujatí, je však dôležité, aby ste mladým postupne vštepovali pocit spolupatričnosti, zodpovednosti a úcty ku hodnotám, k obci, ale aj k samým sebe...Len tak budeme napredovať, len tak bude napredovať naša obec.
Pomáhať iným, pomáhať si navzájom, je hádam najkrajšia vlastnosť, ktorú dostáva človek do vienka už pri narodení. Len na nás záleží, ako s ňou naložíme
Dovoľte mi na záver vysloviť myšlienku, ktorá nesúvisí s vekom, ale elánom, motorom fyzického i psychického zdravia ľudí každého veku. Stretávajme sa, rozprávajme sa, tolerujme si navzájom chyby i nedostatky, pochváľme klady, lebo nikdy nevieme, či nám osud dopraje stretnúť sa aj nabudúce v takomto hojnom počte.
Takže vitajte ešte raz, prajem Vám vo Vašej jeseni života hlavne veľa zdravia .
Ďakujem.

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Zber odpadu

zber odpadu