Menu
Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dňa 2. decembra 2014 sa v kultúrnom dome uskutočnilo slávnostné ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva na ktorom zložili zákonom predpísaný sľub zvolení poslanci Obecného zastupiteľstva a starostka obce.

Zastupovaním starostky bol na celé funkčné obdobie poverený poslanec Mgr. Jaroslav Kovaľ, poslancom oprávneným zvolávať zasadnutia Obecného zastupiteľstva bol určený Horymír Krokker. Obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie pracovných komisií pri Obecnom zastupiteľstve a ich predsedov:

Komisia pre správu majetku a podnikateľskú činnosť
predseda: MUDr. Peter Farkaš

Finančná komisia
predseda: Mgr. Jaroslav Kovaľ

Komisia výstavby a územného plánovania
predseda: Horymír Krokker

Komisia pre sociálne otázky a vzťahy s verejnosťou
predseda: PhDr. Silvia Knapiková

Komisia pre rozvoj kultúry, cestovného ruchu a propagáciu obce
predseda: Ing. Alexander Daňo

Komisia školstva, mládeže a športu
predseda: Mgr. Marián Karpáč

Komisia pre životné prostredie a verejný poriadok
predseda: Ján Šimon

 

Zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest prerokovalo návrh platu starostky.

Plat bol schválený v minimálnej výške danej týmto zákonom: 1632 € (čo v porovnaní s predchádzajúcim funkčným obdobím predstavuje zníženie o 538 €).

 

Príhovor starostky obce Ing. Lucie Sukeľovej

Vážený pán bývalý starosta Čurilla 

Vážený pán bývalý zástupca starostu Struňák 

Vážené poslankyne a poslanci obecného zastupiteľstva 

Vážení zamestnanci obce 

Drahí spoluobčania, milí priatelia 

Zákonný sľub, ktorý som práve zložila a silný mandát voličov, ktorý som v novembrových voľbách dostala, sú záväzkom, ktorý si budem uvedomovať každý jeden deň môjho funkčného obdobia. 

Ďakujem všetkým Jasenovčanom, ktorí mi dali hlas. Budem – tak ako doposiaľ – vďačná za každý váš postreh, nápad, ideu, za každú vašu pomoc, podporu ale aj za kritické výhrady k mojej práci. Chcem vyjadriť aj svoj úprimný rešpekt k ľuďom, ktorí volili môjho protikandidáta – bývalého starostu obce. V demokratickej súťaži  ste rozhodovali o podpore dvoch zásadne odlišných pohľadov na správu našich spoločných záležitosti. Vaša vysoká účasť je dôkazom, že nikomu z vás nie je ľahostajný osud našej obce. 

Keď som do volieb išla s citátom svätého pápeža Jána Pavla II. – nikomu nie je dovolené zostať nečinným, pokiaľ ide o spoločné dobro – dnes vás chcem všetkých bez rozdielu pozvať k náročnému procesu spoločného napĺňania tohto hesla. Môj prvý príhovor vo funkcii starostu obce preto nebude frázovitou politickou rečou, ale priamym a otvoreným vyznaním.

Ak by ste mi položili otázku, čo zo svojej doterajšej práce v obci považujem za najužitočnejšie, asi by ste boli prekvapení odpoveďou. Nie – nie je to ani ihrisko v Pastovníku, ani detské tábory, ani 8 tisíc eur, ktoré onedlho získame na vybavenie v starom kultúrnom dome. Nie sú to ani ďalšie úspešné projekty, ktoré sme realizovali v komisii pre mládež, kultúru a šport. Za najužitočnejšie pre túto obec považujem to, čo som nerobila nijako cielene, ale čo prišlo akosi samo od seba – zmenu spoločenskej nálady v Jasenove. To, že sme prestali byť falošní, že sme začali o chybách a problémoch obce hovoriť otvorene, že sme spoločne pomenovali najpálčivejšie problémy a že sme funkciu starostu obce prestali chápať mocensky. Že sme kritiku prestali nazývať nepriateľstvom a rozličnosť názorov už nie je pre nikoho ohrozením. Zloženie nového obecného zastupiteľstva je toho jasným a hmatateľným dôkazom.  Prosím vás – vytrvajme všetci naďalej v tomto postoji.  

Nepredpokladám, že ste ma do tejto funkcie zvolili preto, aby som vám aj ja klamala o skvelom hospodárení obce, aby som prikrášľovala dotácie, obchádzala verejné obstarávania, aby som obecný rozpočet míňala napríklad na platenú reklamu vlastnej osoby alebo odmietala poslancom poskytnúť zápisnice a uznesenia. Nikdy som sa netajila kritickými postojmi k týmto a iným metódam práce a netajila som sa ani sklamaním z toho, že konštruktívna kritika bola považovaná za osobný útok a ohrozenie pozície.  

Moje videnie sveta je úplne iné a funkciu starostu obce nevnímam ako cieľ svojho osobného snaženia, ale ako nástroj budovania už spomínaného spoločného dobra. A chcem, aby ste ma aj pri odlišnosti názorov vnímali ako férového partnera do diskusie aj do hľadania spoločných dobrých riešení.

 

Vážení prítomní, drahí spoluobčania 

Obraciam sa teraz predovšetkým na vás – novozvolených poslancov Obecného zastupiteľstva ako aj členov nových komisií. Váš výsledok vo voľbách nie je iba individuálnym úspechom, ale projekciou kolektívnej dôvery a výzvou k záväzku. Malo by sa nás všetkých osobne dotýkať, koľko ľudí je dnes nespokojných so stavom a smerovaním Jasenova. Nie je mojim úmyslom z tohto miesta kohokoľvek kritizovať, hoci úvod môjho príhovoru bohužiaľ nebol – a ani nemohol byť iný. 

Ale – predsa preto sme všetci kandidovali vo voľbách, lebo sme presvedčení, že máme ako obec na viac, že dokážeme veci verejné spravovať efektívne, že v sebe máme dostatok vôle a energie robiť dobro, že vieme poraziť apatiu a ľahostajnosť, ale hlavne – že sme všetci povinní to urobiť. 

Preto v záujme dôslednej špecializácie v plnení obecných povinností navrhujem rozšírenie počtu obecných komisií ako aj podrobnú definíciu ich zamerania. Som presvedčená že nebudú iba pasívnymi pozorovateľmi, ale aktívnymi poradnými orgánmi obecného zastupiteľstva. 

Jasenov patrí medzi 20 percent najhoršie hospodáriacich obcí v Slovenskej republike. Prvoradou úlohou nového zastupiteľstva je čo najskôr zlepšiť toto postavenie, zefektívniť vnútorné procesy, ctiť si rozpočtové pravidlá, sprísniť hospodárenie a zaobchádzanie s obecným – teda našim spoločným majetkom. 

Zároveň musíme začať ihneď doháňať zameškané – dokončenie základnej obecnej infraštruktúry, chodníkov, ciest, vodovodu a kanalizácie. Sme totiž nie iba Jasenovčania, sme občania Európskej únie v 21. storočí.  

Rozpracovanie detailov týchto vážnych a zodpovedných úloh bude náplňou činnosti 

 • Komisie pre správu majetku a podnikateľskú činnosť, 
 • Finančnej komisie a 
 • Komisie výstavby a územného plánovania. 

Poloha našej obce, absolútna blízkosť okresného a relatívna blízkosť krajského mesta, prírodné a historické zaujímavosti, pozitívny vzťah občanov k tradíciám, náš zmysel pre spoločenstvo, súdržnosť a solidaritu sú našimi najcennejšími devízami. Podporme preto každú iniciatívu, ktorá spríjemní život všetkých generácií, povzbudí mládež k aktivite, posilní naše vzťahy, zvýši kultúrne povedomie, urobí našu obec zaujímavejšou – pre nás, jej občanov, pre turistov, návštevníkov, partnerov, či našich budúcich spoluobčanov. Zároveň buďme vnímaví na potreby iných, pomôžme slabším, hľadajme a nachádzajme možnosti zlepšenia sociálneho statusu tých, ktorí to potrebujú – buďme skutočným spoločenstvom. Som presvedčená, že   

 • Komisia pre sociálne otázky a vzťahy s verejnosťou, 
 • Komisia pre rozvoj kultúry, cestovného ruchu a propagáciu obce a 
 • Komisia školstva, mládeže a športu  

dokážu pripraviť a realizovať projekty, ktoré urobia život v našej obci o čosi krajším a radostnejším. 

Samostatne spomeniem úlohy Komisie pre životné prostredie a verejný poriadok, ktorá bude koordinovať aktivity občanov pri vytváraní zdravých životných podmienok v obci, zabezpečovaní verejného poriadku, tvorbe všeobecne záväzných nariadení týkajúcich sa bezpečnosti občanov, či kontrolovať vybavenie podnetov od občanov a podávať stanoviská k ich riešeniam.

Považujem tiež za potrebné vyzdvihnúť prácu zamestnancov Obecného úradu. Som presvedčená, že ich profesionalita, skúsenosti a schopnosti budú viac než iba naplnením zákonných povinností zabezpečenia organizačných a administratívnych vecí obecného zastupiteľstva. Teším sa na spoluprácu s vami.

 

Vážení prítomní, milí spoluobčania 

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vo svojom inauguračnom prejave povedal: Až príliš často počúvame, že sa u nás vytratila morálka a slušnosť. Že verejný priestor ovládol egoizmus, rodinkárstvo, politická príslušnosť, silné lakte, cynizmus. Lenže ak takéto presvedčenie v spoločnosti prevládne, ak sa vytratí dôvera - potom krajina stratí dynamiku, a sotva nájdeme chuť a energiu prekonávať prekážky. 

Rovnako ako pán prezident si myslím, že s touto spoločenskou náladou sa nemožno stotožniť. Som presvedčená, že šokujúco priamy výsledok komunálnych volieb nie je iba naznačením, ale jasnou výzvou zmeniť Jasenov na modernú, funkčnú a transparentnú európsku samosprávu.  

Pred štvrťstoročím sa začali písať moderné novodobé dejiny našej obce v kontexte zásadných politických zmien. Kto z nás vtedy tušil, že tieto zmeny urobia z Jasenova súčasť krajiny, ktorá bude o dva roky predsedať Európskej únii? Uvedomme si preto aj dnes, že nie sme izolovaným ostrovom ale súčasťou globálneho priestoru a tak, ako naše rozhodnutia prinášajú širšie dôsledky, tak aj nás ovplyvňujú celospoločenské procesy, hoci sa nám na prvý pohľad zdajú vzdialené. Snažme sa z týchto procesov pre našu obec vyťažiť maximum. Snažme sa spoločne o obec 

 • ktorá bude nie iba rodiskom, ale trvalým bydliskom mladých vzdelaných ľudí, 
 • v ktorej bude korupcia odsúdená rovnako ako krádež, 
 • kde kresťanské hodnoty nebudú iba nedeľnou tradíciou, ale každodennou rutinou, 
 • kde dvere úradu a starostu sú pre každého vždy otvorené, 
 • ktorej rozvoj je samozrejmosťou, 
 • a v ktorej žiť nás bude napĺňať spokojnosťou a šťastím.

Takýto Jasenov je mojím cieľom!

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
1
12 13 14
1
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1
1 2 3 4

Zber odpadu

zber odpadu