Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Kontakt

Adresa

Materská škola Jasenov
Jasenov 239
066 01 Humenné 


Spojenie

tel.: 057/77 621 33
e-mail: matskola.jasenov@gmail.com 

ZAUJÍMAVOSTI